Pravidla FechtlCupu

OBSAH

Popis tratě
Pravidla závodu
Kategorie – KLASIK
Kategorie – SPECIÁL
Kategorie – VOŘEŽ PLECH
Protesty

Telefonický kontakt na přejímkového komisaře pro bližší informace: 777153485 (Vondrák Pavel).

!!!!! POVINNÉ RUKAVICE A HELMA !!!!!

TRAŤ ZÁVODU

Trať závodu tvoří cca 450m okruh. Okruh je veden v uzavřeném areálu z 25% asfalt a 75% hliněný. Trať bude vyznačena páskou. Kritická místa tratě bude zajišťovat pořadatelská služba. Po dobu závodu bude trať pro ostatní provoz uzavřena!

PRAVIDLA ZÁVODU

  1. Závod je vypsán na 15 minut + 1 kolo. O pořadí startu rozhoduje startovní číslo závodníka.
  2. Závod je vypsán pro jezdce starší 15 let. Jezdci mladší 18 let předloží při formální přejímce souhlas zákonného zástupce s účastí jezdce v závodě.
  3. Zápis do závodu je do 13.00. Start hlavního závodu je vypsán na 13.30 hod. Tento údaj je předběžný a pořadatel jej může změnit v závislosti na průběhu přejímky apod.

Motocykly jsou v tomto ročníku rozděleny do následujících kategorií: (o zařazení do kategorií rozhoduje s konečnou platností vrchní rozhodčí v přejímkové komisi !!!)

KATEGORIE

• KLASIK

  • Jawa Pionýr 05, 20/21, Jawa 23 Mustang, Jawa 550 a Jawa 555
  • Maximální povolený objem motoru odpovídá čtvrtému továrnímu výbrusu tj. vrtání průměr 39mm, zdvih 44mm a min. 2 kroužkový píst. Překročení kterékoliv z těchto hodnot není povoleno.

Motocykl československé výroby do obsahu 50ccm a do roku výroby 1985. Motocykl musí být v původním provedení tak, jak byl originálně vyráběn a dodáván. Je vysloveně zakázáno přidávat k motocyklu další konstrukční a jiné prvky, pokud nebyly součástí konstrukce či příslušenství původně dodávaného výrobcem. To co není v této kategorii dále v odstavci povoleno je zakázáno.

Rám a podvozek

Rám je zcela původní, bez jakýchkoli změn, bez jakýchkoli výztuh. Přední a zadní vidlice jsou zcela původní včetně jejich uložení. Kapoty mohou být seříznuté (max. 50% z originálního tvaru), jedná se o přední blatník a podseldový plech. Jeden plech daný z výroby může chybět (např.: prsíčka, maska,… ). Osvětlení nemusí být původní, může i chybět. Osvětlení nemusí být funkční. Mohou být odstraněna zrcátka a sedadlo může být upevněno ke kapotáži jiným, bezpečnějším způsobem. Přední blatník nemusí být originální. Řídítka, ovládací páčky brzd, spojky a řadicího mechanizmu musí být originální. Kola, brzdy, pružící a tlumící jednotky musí být prokazatelně původní konstrukce a typu. Pneumatiky mohou být libovolné, nesmí však být opatřeny hřeby nebo jinak dále nebezpečně upravovány. Na modelech Pionýr 20 a 21 je povolen přední blatník z modelu Jawa Mustang (některé modely J20 a J21 byly takto vyráběny i továrně).

Motor

Motor musí být zcela původní konstrukcí, provedením i siluetou. Hlava a válec musí být zcela původní bez jakýchkoli úprav. Jedinou výjimkou je úprava válce výbrusem na maximální možnou míru udávanou originálně výrobcem. Je vysloveně zakázáno zvětšování chladících ploch, navařování a jiné úpravy žeber hlavy, válce a vík motoru. Musí být použito původního kontaktního zapalování!

Převodové ústrojí

Převodovka musí být zcela původní konstrukce včetně jejího ovládání. Spojka musí být zcela původní konstrukce, zejména počet lamel a pružin. Je povoleno použít jiné převodové poměry sekundárního převodu (jiný počet zubů), kryt sekundárního řetězu nemusí být namontován.

Karburátor

Karburátor musí být původní značky a typu. Rovněž originální musí být jeho připojení na válec motoru a systém sání. Může být osazen jinými tryskami.

Výfuk

Musí být použit původní výfuk, uchycení může být upraveno a přepážky tlumiče výfuku mohou být demontovány.

!!!!! Hlavní technický komisař rozhodne o zařazení do klasifikační kategorie a o připuštění k závodu (určitá tolerance !!!). Proti jeho rozhodnutí není odvolání !!!!!

• SPECIÁL

Rám a podvozek

Rám může být libovolný. Přední, zadní vidlice, jejich uchycení k rámu, pružící elementy mohou být libovolné. Kola a brzdy mohou být libovolné. Pneumatiky mohou být libovolné, nesmí však být opatřeny hřeby nebo jinak dále nebezpečně upravovány. Kapoty, sedadlo, řídítka, ovládací páčky brzd, spojky a řadícího mechanismu mohou být libovolné. Palivová nádrž je libovolná, ale musí být schváleného typu a musí být opatřena patřičným standartním uzávěrem.

Motor

Motor musí prokazatelně pocházet z původních motocyklů dané značky a typu. Za rozhodné se považuje použití původních karterů a vík motoru a zachování vizuální shodnosti s originálem. Hlava může být libovolná, návarky a jiné úpravy povoleny. Válec československé výroby do roku 1985 musí být dodržen!!! Jakékoliv úpravy válce při dodržení předepsaného vrtání a zdvihu viz. výše, jsou povoleny. Výbrus je libovolný, maximálně 41,75mm. Počet kanálů není omezen. Typ pístu je libovolný. Je povoleno změnit systém sání a upravit víka motoru. Zapalování může být libovolné.

Převodové ústrojí

Je povoleno libovolné převodové ústrojí.

Karburátor

Karburátor libovolné výroby. Libovolné může být i jeho připojené k válci. Je možno použít libovolný vzduchový filtr.

Výfuk

Může být použito libovolného výfuku.

!!!!! Hlavní technický komisař rozhodne s konečnou platností o zařazení do klasifikační kategorie a o připuštění motocyklu k závodu. Hlavní komisař je oprávněn nepřipustit motocykl k závodu, přestože bude splňovat všechny předepsané technické parametry, přičemž komisař posoudí provedení technických úprav nebo vybavení motocyklu jako zdraví nebezpečné pro závodníky nebo diváky. Hlavní komisař nepřipustí k závodu motocykly, ze kterých budou unikat provozní kapaliny (benzin, olej) v nadměrném množství. Proti jeho rozhodnutí není odvolání !!!!!

• VOŘEŽ PLECH

Rám a podvozek

Odpružení libovolné, rám originální.

Motor

Originální hlava válce. Zapalování libovolné.

Převodové ústrojí

Třístupňové…

Karburátor

Originál!

Výfuk

Libovolný…

!!!!! Hlavní technický komisař rozhodne o připuštění k závodu !!!!! Proti jeho rozhodnutí není odvolání !!!!!

PROTESTY

Protesty je možné podávat do 5 minut po ukončení rozjížďky, při složení kauce 500,-Kč. Která propadá v případě neoprávněného protestu pořadateli.

Comments are closed.